INFORMACE O ČAKROVÝCH SVÍČKÁCH


Čakry a jejich význam

Čakry jsou energetické víry, které přivádějí do těla vitální energii. Každá čakra má svoji barvu, vibraci a oblast působení. Prožitá traumata mohou některé čakry blokovat, avšak pravidelnou péčí o ně vytváříme opětovnou rovnováhu v našem těle a celém bytí. Doporučuji harmonizovat maximálně jednu čakru za den. Po harmonizaci všech základních čaker je můžete vědomě propojit. Při používání svíček věnujte prosím zvýšenou pozornost přiloženým bezpečnostním informacím. Jsou zveřejněny také na stránkách e-shopu: www.svickyasvicemiru.cz


První čakra je umístěna v oblasti kostrče. Ovlivňuje krev, kosti a spojuje nás s fyzickým světem, s energií Matky Země a hojností ve všech směrech. Bez správné funkce 1. čakry nejsou ideálně vyživovány ani ostatní vyšší energetická centra. Proudí-li energie v této čakře správně, jsme plni energie, cítíme se sebevědomě a v bezpečí.

Možné projevy disharmonie základní čakry: nejistota, neuzemnění, strachy, fobie, neschopnost se prosadit, problémy s hojností a materiálním zabezpečením, sexuální problémy, nemožnost zplodit potomka, otěhotnět, donosit dítě, chladné končetiny, problémy s vyprazdňováním, záněty močového měchýře a tlustého střeva, průjem, zácpa, bolesti nohou a chodidel.

Pro harmonizaci 1. čakry si zapalte červenou svíčku, pohodlně se usaďte a představte si, že vdechujete červenou barvu do místa základní čakry, nohou, do problému, který souvisí s 1. čakrou. Harmonizaci můžete doplnit hudbou Indiánů a šamanských bubnů.

Podpora pro první čakru:

Ideálně se propojuji s Matkou Zemí, která mě podporuje v bezpečí a hojnosti, o všechny mé potřeby je postaráno.


Druhá čakra je umístěna v oblasti pánve, pohlavních orgánů, ledvin a močového měchýře. Je spojena s elementem vody a se vším tekutým. V případě jejího harmonického fungování jsme ve vztazích přirození, otevření, láskyplní, tvořiví a citliví. Disharmonická funkce je často způsobena nepochopením situací v dětství, citovými zraněními a odmítnutím. Projevuje se blokovaným průchodem emocí a nedostatkem sebeúcty, pocity oběti a opuštěnosti. Může se projevit uzavřeností v sexualitě, premenstruačním syndromem, endometriózou, cystami na vaječnících, u mužů pak nemocemi varlat a prostaty.

Pro harmonizaci druhé čakry zapalte svíčku a mentálně vdechujte oranžovou barvu do místa, které jí náleží, nebo do místa problému v těle s ní souvisejícím. Vhodné je tuto relaxační techniku doplnit hudbou se zvuky tekoucí vody.

Podpora pro druhou čakru:

Propojuji se s vděčností a sebepřijetím, sytím potřeby svého vnitřního dítěte, rozvíjím tvořivost a otevírám se vztahům i tělesným projevům lásky.


Třetí čakra se nachází v oblasti žaludku.

Souvisí s trávením, žaludkem, játry, žlučníkem a slezinou. Je centrem emocí, pocitů a síly.

Proudí-li energie v čakře, jak má, zažíváme pocity štěstí, klidu, spokojenosti, sebedůvěry. Jsme vyrovnaní a umíme se zdravě prosadit a ovládat své emoce, jsme vitální a cílevědomí. Známe svoji hodnotu.

Možné projevy disharmonie třetí čakry: prožívání úzkostí, přecitlivělosti, pocit staženého žaludku, pocity viny, podrážděnosti, strachu, vzteku. Někdy nedůvěřivost, sobeckost, egoismus, vyčítavost, a to i vůči sobě.

Pro posílení solární čakry si zapalte žlutou svíčku a mentálně nadechujte žlutou barvu do břicha. Harmonizaci a rozproudění energie můžete doplnit dynamickou hudbou jako je třeba samba, kubánská hudba nebo tou, která vám evokuje vzpomínku na prosluněný den J.

Podpora pro třetí čakru: Uvědomuji si svou svobodnou vůli, čerpám důvěru, odvahu a sílu. Přijímám vše, co je pro mě dobré, vyzařuji radost a mé sebevědomí je zdravě silné.


Čakra srdce má zelenou barvu a duchovní čakra srdce růžovou. Nacházejí se v oblasti hrudníku a jsou naším středem. V tomto místě se také propojují spodní fyzické a horní duchovní čakry. Na fyzické úrovni se k ní pojí srdce, hrudní část zad, plíce, krevní oběh a kůže


Je-li srdeční čakra otevřená, vnímáme lásku, radost a vnitřní klid, propojujeme se s vlastní duší a s důvěrou se odevzdáváme vyššímu řádu. Umíme přijímat a také říci ne. Jsme vyrovnaní, odvážní, empatičtí, soucitní, nezávislí a hlavně schopni bezpodmínečné lásky.

Možné projevy disharmonie srdeční čakry: závislost na názorech, lásce a péči ostatních, neschopnost lásku přijímat a dávat, hledání různých náhražek a závislostí za lásku, zahořklost. Odpojení od sebe samých i od zdroje. Prožívání smutku, bezvýchodnosti a strachu z opuštění.

Pro posílení srdeční čakry si zapalte zelenou, nebo růžovou svíčku. Použijte barvu, která je Vám milejší a mentálně ji nadechujte do srdce. Harmonizaci můžete doplnit uklidňující hudbou se zpěvem ptactva nebo podobnou, která vám je příjemná.

Podpora pro srdeční čakru:

Končím se všemi iluzemi, že lásky je málo a není pro každého. Otevírám se bezpodmínečné lásce sama k sobě, lásku přijímám a mám ji dostatek pro sebe i ostatní. Lásky je dost pro všechny.

Čakra srdce má zelenou barvu a duchovní čakra srdce růžovou. Nacházejí se v oblasti hrudníku a jsou naším středem. V tomto místě se také propojují spodní fyzické a horní duchovní čakry. Na fyzické úrovni se k ní pojí srdce, hrudní část zad, plíce, krevní oběh a kůže

Je-li srdeční čakra otevřená, vnímáme lásku, radost a vnitřní klid, propojujeme se s vlastní duší a s důvěrou se odevzdáváme vyššímu řádu. Umíme přijímat a také říci ne. Jsme vyrovnaní, odvážní, empatičtí, soucitní, nezávislí a hlavně schopni bezpodmínečné lásky.

Možné projevy disharmonie srdeční čakry: závislost na názorech, lásce a péči ostatních, neschopnost lásku přijímat a dávat, hledání různých náhražek a závislostí za lásku, zahořklost. Odpojení od sebe samých i od zdroje. Prožívání smutku, bezvýchodnosti a strachu z opuštění.

Pro posílení srdeční čakry si zapalte zelenou, nebo růžovou svíčku. Použijte barvu, která je Vám milejší a mentálně ji nadechujte do srdce, harmonizaci můžete doplnit uklidňující hudbou se zpěvem ptactva nebo podobnou, která vám je příjemná.

Podpora pro srdeční čakru:

Končím se všemi iluzemi, že lásky je málo a není pro každého. Otevírám se bezpodmínečné lásce k sobě, lásku přijímám a mám ji dostatek pro sebe i ostatní. Lásky je dost pro všechny.


Pátá čakra se nachází na krku. Vztahuje se k šíji, týlní oblasti a čelisti, hlasivkám, hltanu, průduškám i k uším. Je to důležité centrum, které propojuje mysl a srdce. Přijímáme tudy nejen potravu ale i informace zvenčí. Krční čakra má na starosti naše sebevyjádření a seberealizaci, dáváme skrze ni najevo své pocity, naladění, názory, komunikujeme s okolím. Je-li vše v pořádku, vyjadřujeme se spontánně, jasně a upřímně. Vše plyne přirozeně, dovolujeme si prožít emoce pláče, nebo smíchu.

Narušený tok energie v krční čakře se projevuje na fyzické úrovni potížemi, na již jmenovaných částech těla, a jejich častými záněty, astmatem, angínami, problémy se zuby, sníženou, nebo zvýšenou funkcí štítné žlázy. Dále koktáním, hrubším, či slabým hlasem. Pocitem staženého hrdla, studem, zmateností. Nesrozumitelným vyjadřováním, strachem vyjádřit svoji pravdu. Nesouladem mezi rozumem a city.

Pro harmonizaci krční čakry si zapalte tyrkysovou svíčku, zklidněte se pohledem na její barvu, obrázek i plamen a mentálně nadechujte její barvu do oblasti krku tak dlouho, dokud vám to bude příjemné. To můžete ještě doprovodit uklidňující duchovní hudbou ideálně se zpěvem, abyste se nakonec mohli podle nálady přidat a zazpívat si, neboť i zpěv působí blahodárně na pátou čakru.

Podpora pro pátou čakru:

Efektivně naslouchám. Bez obav, jasně a s lehkostí vyjadřuji svou pravdu.


Šestá čakra se nachází v malinké prohlubni uprostřed čela. Ve fyzické rovině se týká hlavy, očí, čelních a nosních dutin. Na jemnohmotné úrovni je sídlem intuice, uvědomění, vizualizace a můžeme skrze ni poznávat duchovní pravdy, cítíme se svobodně. K této schopnosti máme přístup, pokud je tato čakra třetího oka otevřená.

Není-li v rovnováze, trpíme bolestmi hlavy, migrénou, míváme oční potíže, záněty dutin, zajímá nás pouze to, co si můžeme osahat v materiálním světě, máme zhoršené vnímání.

Pro harmonizaci šesté čakry si zapalte fialovou svíčku a mentálně nadechujte její barvu do místa uprostřed čela, harmonizaci můžete doplnit vám příjemnou vážnou hudbou.

Podpora pro šestou čakru:

Mé předvídání a intuice se zdokonaluje, vidím jasně fyzicky i mentálně, prožívám štěstí a spokojenost.


Sedmá čakra je umístěna na temeni hlavy. Spojuje nás s univerzálním vědomím a božstvím. Přináší do našeho života světlo, poznání a lehkost bytí.

Zablokovaná korunní čakra nám může působit pocit ztráty rovnováhy, ztracenost, psychickou slabost, zoufalost a deprese.

Pro harmonizaci sedmé čakry si zapalte bílou svíčku, pozorujte její plamen a mentálně nadechujte bílou barvu do jejího místa. K vizualizaci si můžete pustit kosmickou hudbou.

Podpora pro sedmou čakru:

Korunní čakrou přijímám božské světlo a moudrost do každé buňky mého těla.

Sjednocuji se s přítomností a uvědoměním: "JÁ JSEM".

Svíčka na propojení čaker

Vědomým propojením všech základních čaker umožníme naší bytosti bezproblémovou komunikaci mezi tělem, srdcem, myslí a duší.

Podpora pro sjednocení

Jsem v souladu a jednotě s Boží moudrostí a moudrostí Matky Země. Vitální energie proudí celým mým bytím. Zářím a už znám cestu své Duše.