Adventní svíčky + Ježíš Kristus

4 ks svíček 13 cm, 11 cm, 9 cm, 7 cm

Naděje, mír, přátelství, láska 

+ svíčka Ježíš Kristus figurka

Doba hoření - nejvyšší 13 cm - až 30 hodin

- nejmenší 7 cm - až 13,5 hodin

Zvolte si variantu:

450,00 Kč

ADVENTNÍ SVÍČKY

Advent je dobou očekávání světla, které zasvítí v temnotě.

Jde o začátek liturgického roku a očekávají se oslavy narození Ježíše Krista.

Čtyři hořící svíčky charakterizují uzavření kruhu, tedy adventu, a příchod Vánoc.

Adventní neděle jsou čtyři, nazývají se železná, bronzová, stříbrná a zlatá, každá symbolizuje jeden adventní týden. Zlatá neděle je nejblíže Štědrému dni a může na něj i vycházet. O první adventní neděli se zapálí jedna svíčka a nechá se chvíli hořet. Druhou neděli se zapálí znovu a k ní se přidá další a takto se postupuje až do čtvrté adventní neděle, kdy hoří všechny čtyři svíčky. Jednotlivé svíčky se zapalují proti směru hodinových ručiček.

Význam jednotlivých svíček:

1. NADĚJE

svíčka proroků se zapaluje na železnou neděli a měla by mít fialovou barvu. Značí pokání.

2. MÍR

svíčka betlémská se zapaluje na bronzovou neděli, má být také fialová a reprezentuje lásku.

3.PŘÁTELSTVÍ

svíčka pastýřská se zapaluje na stříbrnou neděli. Ta jediná by měla mít růžovou barvu, vyjadřující těšení se na narození Ježíše Krista.

4. LÁSKA

svíčka andělská se zapaluje na zlatou neděli, opět fialová. Reprezentuje mír a pokoj.

Dříve k adventu fialová barva neodmyslitelně patřila. Symbolizovala důstojnost, rozjímání a pokání. Tyto barvy se používají hlavně v katolické církvi. V protestantské církvi seobvykle používají svíčky červené barvy, pro Vánoce také velmi typické.

Do věnce můžete přidat i pátou svíci. Ta se dávala doprostřed a měla bílou barvu. Symbolizovala samotného Krista. Lidé ji zapalovali na Štědrý den po západu slunce.

Dneska už se ale mnoho domácností nedrží tak striktně náboženských tradic, a co se barevného provedení týče, dávají přednost svému vkusu, sladění věnce coby bytové dekorace se zbytkem zařízení a také módním trendům. Adventní svíčky nemusí být nutně jen na věnci, můžete si vytvořit jiný originální svícen podle své fantazie, ale vždy dbejte na bezpečnost!!!

Další zajímavost: věnec je symbolikou Kristova kříže nebo také Boží věčnosti a má jasná pravidla, jak by měl vypadat. Větvičky by měly být z jehličnanů nebo cesmíny, což představuje život. Používají se také holé slaměné věnce, které odhánějí zlé duchy a dostávají do domu požehnání.

Krásné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny a vašich milovaných, hodně zdraví, štěstí a radosti přejí

Svíčky a svíce MíRU