Černá a bílá svíčka propojená

10 cm

Rituální svíčky spojené knotem

150,00 Kč

MAGICKÁ OCHRANA A OČISTA

Černá a bílá svíčka Jing a jang - dvě mocné rituální svíčky

Magické svíčky černá a bílá propojené knotem očisťují a ochraňují prostor a auru. Pomáhají zbavit se zlozvyků a ruší neviditelná pouta s danou osobou. Kombinace těchto dvou svíček odstraňuje strach, temnotu, negativní emoce...

Černá svíčka - silná, ochranná. Ukončuje, pohlcuje negativní energie, pomáhá odstranit entity (podstatu dané věci), zlozvyky, odhání zlo, ruší negativní vlivy určité osoby.

Bílá svíčka - symbol čistoty, míru, nových začátků, napojení na světlo vesmíru i naší duše, klidní mysl a rozjitřené emoce. Také zesiluje účinky všech dalších svíček.

Návod pro použití bílé a černé svíčky se společným knotem:

Najděte si místo, kde Vás nebude nikdo rušit. Obě svíčky postavte před sebe na nehořlavou podložku určenou k pálení svící.

Pomyslete na to, co si přejete odpojit - zrušit... Nebo vyslovte záměr. Například: "Ruším všechny dohody mezi mnou a danou osobou (její jméno)"; "Ukončuji situaci, ve které se právě nacházím (popište)"; "Odpojuji se od situace či osoby..."; "Ukončuji nevyhovující zkušenost ..." (nejlépe vše vždy konkrétně).

Nyní zapalte knot, který obě svíčky spojuje. Nejen symbolicky se následným přehořením knotu přeruší neviditelná pouta či propojení.

Obě svíce nechte společně dohořet. Každá z nich může hořet jinak rychle a jiným plamenem podle toho, jak Vám která svíčka v daný moment s Vaším záměrem pomáhá.

Záměry či přání zadávejte zodpovědně, konkrétně a kladně. Vyhněte se záporným formulacím. V žádném případě nesmíte ovlivňovat svobodnou vůli ostatních lidí a včleňovat je do svých přání. Například přání přilákat konkrétní osoby do svého života (pozor! i s dobrým úmyslem a láskou) je manipulace!

Také nepřejte nikomu nic zlého. Mějte na paměti, že Vesmír se vždy postará o rovnováhu a soulad všech bytostí a jakákoliv Vaše negativita (souzení, pomsta, či manipulace) se může velice rychle otočit proti Vám.

Upozornění: svíčky hoří podle Vašeho naladění, záměru a situace, kde se přesně v tomto tématu nacházíte. Z toho plyne, že jednou dohoří dříve černá svíčka, jindy zase bílá a to přesto, že technologie výroby je vždy stejná. Někdy je třeba po několika dnech rituál opakovat