Kristovo srdce

Svíčka s energií Ježíše Krista.

Zvolte si variantu:

Cena od 110,00 Kč

Kristovo srdce

je Boží syn, který koná zázraky. Prozařuje naše srdce světlem a vše uzdravující láskou, pomáhá nás dovést k pravdě, víře. Ukazuje nám cestu zpátky k sobě samým a k Nebeskému Otci.